W zakresie obrotu towarowego z krajami poza unijnymi obejmuje:

1.Dokonywanie zgłoszeń celnych w procedurze:

  • dopuszczenia do obrotu
  • wywozu
  • składu celnego
  • odprawy czasowej
    1. Dokonywanie opraw celnych mienia przesiedlenia
    2. Możliwość skorzystania z naszego zabezpieczenia generalnego składanego w sytuacji odroczonej płatności w procedurze dopuszczenia do obrotu

Dokonujemy odpraw wywozowych w ramach WPT dokument umożliwia przejazd przez kraje tranzytowe bez dodatkowych zabezpieczeń, co skraca czas transportu i redukuje koszty. W ramach udzielonego upoważnienia możemy dokonywać wszelkich czynności przed organami celnymi przewidzianych przepisami prawa celnego.

W zakresie obrotu towarowego z krajami poza unijnymi obejmuje:

1. Ewidencjonowanie wszystkich dostaw w systemie Intrastat

2. Wypełnienie niezbędnych dokumentów i składanie deklaracji w Izbie Celnej

3. Przygotowanie w oparciu o system Intrastat kwartalnych informacji podsumowujących o wewnątrz wspólnotowym nabyciu oraz wewnątrz wspólnotowej dostawie

4. Kompletowanie dla potrzeb organów skarbowych niezbędnych dokumentów przewozowych

5. Wypełnienie dokumentów z obrotem towarami akcyzowymi, nad którymi szczególny nadzór sprawują urzędy celne (pomoc w wypełnianiu obowiązków wynikających z ustawy o podatku akcyzowym)

6. Wypełnienie dokumentów podlegających rozpatrzeniu przez organy celne w zakresie opisanym w ustawie o podatku VAT

7. Wnoszenie wniosków i odwołań podlegających rozpatrzeniu przez Urzędy celne